یک محقق دانشگاه منچستر پوشش گرافنی تولید کرده‌است که سلول‌ها و بافت‌های زنده را قابل مشاهده‌تر می کند

  محقق دانشگاه منچستر، دکتر توماس وایگ، فناوری را گسترش داده‌است که به کمک آن می‌توان در طی تجزیه و تحلیل اجزای بدن،‌ با افزودن اکسید گرافن(GO)، سلول‌ها و بافت‌های زنده را واضح‌تر مشاهده کرد. استفاده از یک پوشش گرافن اکساید در اسلایدهای میکروسکوپی، منجر به بهبود وضوح تصاویر فلوئورسانس و کیفیت آن‌ها می‌شود.
دکتر وایگ در این‌باره گفت: تیم من فناوری را توسعه داده است که در آن از ورقه‌های منومولکولار گرافن اکساید برای پوشش‌دهی اسلایدهای میکروسکوپی، استفاده شده و از این طریق، فلوئورسانس پس زمینه را حذف کرده و منجر به بهبود کیفیت تصاویر می‌شود. وی همچنین افزود: این یک پیشرفت مهم است؛ زیرا گرافن اکساید ارزان بوده و به آسانی در مقیاس بالایی تولید می‌شود. هزینه تخمین زده شده برای هر اسلاید 12 پوند می‌باشد.
مطابق آنچه گزارش شده است، پوشش‌های گرافن اکسایدی، زیست سازگار بوده و فلوئورسانس پس زمینه را از رنگ‌های پیوندهای نامشخص، مانند آنچه که در تصویربرداری از سلول‌های زنده مشاهده می‌شود، حذف ‌نماید. آن‌ها همچنین می‌توانند برای اسلایدها با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف نیز استفاده شوند.
کاربردهای دیگر شامل تصویربرداری از پروتئین‌های فلوئورسنت ذاتی برای حذف فلوئورسانس پس زمینه و قرار دادن سلول‌های جریان، در جریان سیاتومتری برای کاهش رنگ‌های پیوندهای نامشخص از طیف پس زمینه می‌شود.

دکتر وایگ افزود: لایه گرافن اکساید به دنبال یک پوشش پلیمری، برای تنظیم فاصله‌ی بین گرافن اکساید و نمونه، افزوده می شود. گرافن اکساید مورد نظر، هرگونه فلوئورسانسی مبنی بر رنگ‌های پیوندهای نامشخص، درحالیکه به لایه پلیمری چسبیده به نمونه، متصل شده است را دفع می‌کند. دفع کردن رنگ‌های پیوندهای نامشخص به این معناست که اسلایدهای پوشش داده شده توسط گرافن اکساید، قادر به حذف فلوئورسانس پس زمینه هستند. بنابراین، این فناوری تا حد زیادی وضوح و کیفیت تصاویر میکروسکوپی را افزایش می‌دهد. لایه گرافن اکساید قبلا با طیف‌های وسیعی از فلوئورسنت به طور مداوم استفاده شده است و محاسبات نشان می دهد که این کار برای همه رنگ‌ها و طیف‌ها انجام‌پذیر خواهد بود.
دفتر انتقال فناوری دانشگاه منچستر(UMI3 Ltd)،‌ به دنبال صدور مجوز و یا اختصاص این فناوری به تولیدکنندگان تجهیزات میکروسکوپی، شرکت‌هایی که در زمینه میکروسکوپ فلوئورسانس کار می‌کنند، شرکت‌های تشخیصی علوم زیستی،‌سازندگان دستگاه‌های علمی و تولید کنندگان اسلایدهای نوری می‌باشد.

محصولات مرتبط

فهرست