رادار نوآوری اتحادیه اروپا، یک روش ساخت گرافن را به عنوان نوآوری با پتانسیل بالا انتخاب کرد

  فناوری که توسط یک تیم با رهبریت دکتر نوریا کریویلرز، محقق گروه نانو مول در موسسه ICMAB، گسترش داده شده، توسط اتحادیه اروپا به عنوان نوآوری با پتانسیل بالا انتخاب شده است.
اخیرا اتحادیه اروپا ابزار رادار نوآوری خود را فعال کرد تا ابتکاری باشد برای اینکه نوآوری ها و مخترعان با پتانسیل بالا را در محدوده تحقیقاتی اتحادیه اروپا، معرفی کند و بازدیدهای آن ها را در سایت رادار نوآوری افزایش دهد. این کار باعث می شود تا کاربران مستعد و عموم جامعه به این نوآوری ها دسترسی داشته باشند.
این نوآوری در چارچوب پروژه FP7 و تحت عنوان “دستکاری چرخش الکتریکی در مولکول های فعال الکتریکی” توسعه یافت. این کار شامل یک رویکرد جدید برای ساخت پل های باریک در بین لایه های گرافن است و موجب تسهیل ایجاد نانوشکاف موضعی به وسیله الکترودزدایی می شود که همین امر نیز باعث فاصله نانومتری الکترودهای گرافنی خواهد شد.
قبل از ایجاد فاصله اندک بین دو لایه گرافنی، هندسه سطح آن ها با ایجاد یک پل (کمان کراوات شکل) به وسیله تکنیک های لیتوگرافی، افزایش می یابد. این پل باریک مرحله الکترودزدایی که باعث ایجاد نانوفاصله ها می شود را بهبود می بخشد. یک مولکول تنها، می تواند در این فضای کوچک به دام افتاده و امکان اندازه گیری انتقال الکترون در طول الکترودهای گرافنی را فراهم سازد.
این نوآوری اظهار می کند که از فناوری های مشابه دیگر سریع تر و باصرفه تر است و صدها ابزار را می توان تنها در یک مرحله از مراحل تجاری سنتز گرافن خلاصه کرد. این نوآوری همچنین درهای تولید تراشه های مبتنی بر الکترودهای گرافنی را باز می کند.

محصولات مرتبط

فهرست