تولید گرافن در مقیاس تجاری در کشور ویتنام

منابع اوربیکس با هدف ارتقا عملکرد بین المللی خود با گروه گرافیت ویتنام مستقر در هانوی برای ساخت یک کارخانه 70000 تنی تخلیص در ویتنام کار خواهند کرد.

کارخانه تخلیص ویتنام در عملیات استخراج گرافیت VGG در شمال غربی ویتنام احداث خواهد شد و مصرف کنندگان در ژاپن و مناطق اطراف را تامین خواهد کرد. این امکان برای تکمیل مرحله اول در اواخر دهه ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است. پیش بینی شده است که کارخانه تخلیص ظرفیت دستیابی به درآمد سالانه بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا پس از اتمام مرحله دوم در سال آینده را داشته باشد. به نظر میرسد که کارخانه برای تولید موادی از جمله گرافن اکسید و نانوصفحات گرافنی مورد استفاده قرار گیرد.

اوربیکس در حال برنامه ریزی برای احداث تاسیسات تصفیه محلی در مکان های استراتژیک منتخب است. این ابتکار بین المللی برای تکمیل کارخانه جدید 36000 تنی شرکت طراحی شده که در Mesa/phoneix اریزونا تاسیس شده بود. هدف این پروژه آن است که در عین نگهداری کنترل کارخانه و مرکز R&D  در mesa، این تاسیسات جدید با شرکای کاری محلی احداث گردد.

ریاست اوربیکس نیکو کوئوس با این تحولات و  روابطی قوی که این شرکت در حال ساختن در سطح بین المللی است، روبرو است. “این سرمایه گذاری های استراتژیک به تقاضای بالاتری از بازار آسیا خدمت خواهد کرد و از تکنولوژی تصفیه سبز تمیز  اوربیکس در سطح بین المللی برخوردار خواهد بود. امکانات به دست آمده قادر به تولید محصولات گرافنی مانند صفحات نانو گرافن ، گرافن اکسید و دیگر اشکال گرافیتی پیشرفته در مقیاس تجاری است.

محصولات مرتبط

فهرست