یک جوهر چاپگر معمولی شامل پرکننده‌، اتصال دهنده‌، افزودنی و حلال است. انتخاب این اجزا در نهایت بستگی به نوع روش چاپ دارد که باید بررسی شود. پرکننده‌ها جزء فعال جوهر هستند که ویژگی‌های مورد نیاز برای کاربرد‌های خاص را فراهم می‌کند. بسته به کاربردها، پرکننده‌ها می‌توانند فلزی ، سرامیکی ، مواد آلی یا ترکیبی...
فهرست