آنتن چاپی فرکانس رادیویی

بصورت سنتی و با تکنولوژی موجود، تگ RFID در یک برچسب هوشمند، شامل تراشه و آنتنی از جنس آلومینیوم ، مس یا نقره است که به یک لایه پلی اتیلن ترفتالات (PET) متصل شده است که به سازنده برچسب “خشک” (بدون چسب) یا “مرطوب” (متصل به آستر حساس به فشار) تحویل داده می شود. این آرایه یا آنتن به قسمت پشتی برچسب چسبیده و در چاپگر RFID چاپ و رمزگذاری می شود. 

شرکت کارا پژوهش امیرکبیر در حال توسعه آنتن های چاپی است که با استفاده از جوهر هادی ساخت این شرکت بر روی زیرلایه پلی اتیلن ترفتالات چاپ شود. این تکنولوژی که از آن تحت عنوان الکترونیک چاپی یاد می شود تحول مهمی در زمینه تگ ها و برچسب های فرکانس رادیویی ایجاد خواهد کرد.

محصولات مرتبط

فهرست