Pure MoS2 Powder
پودر دی سولفید مولیبدن خالص

(Mesh No. 400 (37 microns

%Elemental Purity > 97 wt

% Phase Purity > 95

قیمت محصول : بسته 25 گرمی               80 هزار تومان

                      بسته 100 گرمی              200 هزار تومان

                    بسته یک کیلویی               590 هزار تومان

 

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

فهرست