توضیحات

Pure MoS2 Powder
پودر دی سولفید مولیبدن خالص

(Mesh No. 400 (37 microns

%Elemental Purity > 97 wt

% Phase Purity > 95

 

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

فهرست