KPA Intercalating Agent

محصول موجود قادر است فاصله میان صفحات گرافیت را افزایش داده و گرافیت شیمیایی انبساط یافته ایجاد نماید.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

فهرست