Download – Graphene Ink TDS and MSDS

Sheet Resistance ~ 20 ohm per square at thickness of 90 microns (air-cured)

Resistivity ~ 0.19 ohm.cm (air-cured)

Viscosity ~ 16000 mPa.s

یک جوهر چاپگر معمولی شامل پرکننده‌، اتصال دهنده‌، افزودنی و حلال است. انتخاب این اجزا در نهایت بستگی به نوع روش چاپ دارد که باید بررسی شود.

پرکننده‌ها جزء فعال جوهر هستند که ویژگی‌های مورد نیاز برای کاربرد‌های خاص را فراهم می‌کند. بسته به کاربردها، پرکننده‌ها می‌توانند فلزی ، سرامیکی ، مواد آلی یا ترکیبی از آنها باشند.

با پیشرفت‌های سریع در فناوری نانو، محققان توانسته‌اند جوهر‌های رسانایی را با استفاده از نانومواد رسانا مانند نانو ورقه‌ ، نانوسیم ، نانوذرات یا کامپوزیت‌های رسانا آنها ایجاد کنند. ترکیبی از ویژگی های علم نانو با تکنولوژی چاپ منجر به زمینه‌های جدید ارزان قیمت الکترونیک شده است. یکی دیگر از اجزای مهم جوهر، اتصال‌دهنده است که یک ماده پلیمری است که به پراکندگی همگن پرکننده‌ها در جوهر کمک می‌کند. پس از چاپ، اتصال‌دهنده‌ها اجزای جوهر را کنار هم نگه ‌می‌دارند، همچنین پس از تبخیر به اتصال اثر چاپ بر روی بستر کمک می کنند.

ادامه مطلب

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

فهرست