روغن دی سولفید مولیبدن                      MoS2 Oil

مناسب جهت انواع فرآیندهای فورج و اکستروژن و….

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

محصولات مرتبط

فهرست