در راستای انجام کلیه خدمات پژوهشی، مهندسی معکوس، توسعه محصول، ارتقای کیفی محصولات و پروژه های امکان سنجی در زمینه مهندسی مواد، نانو مواد، سرامیک های پیشرفته، مواد و کامپوزیت های پلیمری، پوشش ها و روانکارها در کنار شما هستیم. 

 

فهرست